Ügyfélszolgálati központ tel.: 06-70-585-1262, Munkanapokon: 8:00 - 16:00

Reklamáció

Első sorban szeretnénk hangsúlyozni, hogy a legfontosabb számunkra az Ön elégedettsége, és a legfőbb célunk, hogy olyan minőségi terméket kézbesítsünk, mely ár-érték arányban a legmagasabb színvonalat képviseli. Ennek ellenére előfordulhat, hogy reklamációval kell élnie - ilyen esetben kérjük, kövesse a lenti instrukciókat, hogy reklamációja érvényes legyen, és a lehető legrövidebb idő alatt orvosolhassuk a problémát.
 
1. Általános információk
Az alábbi reklamációs rend a panaszok eljárásának folyamatát részletezi
az
Eladó – Az oldal üzemeltetője:
ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, Szlovákia
Cégjegyzékszám: 48129208
Nemzetközi adószám: SK2120052913
Számlavezető bank: VÚB Banka, Szlovákia
Számlaszám: SK66 0200 0000 0041 2352 0557
A céget a nyitrai kerületi cégbíróságon lett bejegyezve, jegyzékszám: 38725/N,
(a továbbiakban „eladó“)
 
Postacím:
ANZEN, s.r.o., Štefánikova 490/199, 956 31 Krušovce, Szlovákia
 
és a
Vevő:
fizikai vagy jogi személy, aki az az elektronikus rendelése leadásával vásárlói kapcsolatba lépet az eladóval (a továbbiakban „vásárló“)
között, valamint informál az eladó jogi felelősségéről a www.happyhairshop.hu-n (a továbbiakban HappyHairShop) kínált termékeket eladását illetően, továbbá tájékoztat a vásárló és az eladó jogairól és kötelességeiről.
A vásárló a rendelés leadásával megerősíti az eladónak, hogy ismeri a reklamációs feltételeket, és egyetért a benne foglaltakkal, valamint elfogadja azokat.
 
2. A szállítás közben okozott kár
A vásárló köteles ellenőrizni a terméket átvételkor, és elutasítani az átvételt, ha a küldeményen kárt észlel. Ha ennek ellenére az átvétel után veszi csak észre, hogy a küldemény kárt szenvedett, kötelessége minél hamarabb értesíteni az eladót az info@happyhairshop.hu-n. A levélben kötelessége megadnia nevét, a megrendelés számát, illetve leírni, milyen kárt észlelt.
 
3. A jótállás és a szavatosság feltételei
A vásárló az átvételtől számított 24 hónapon belül élhet a reklamáció lehetőségével.
Minden termék mellé az eladó mellékeli a számlát, mely szükséges a reklamáció leadásához.
A vásárló az átvételkor köteles haladéktalanul leellenőrizni a terméket.
Abban az esetben, ha a termék nem felel meg az adásvételi szerződésben foglaltaknak, a vásárló köteles erről haladéktalanul értesíteni az eladót.
Az eladó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő meghibásodásra, sem arra, ha a termékben egy harmadik személy tesz kárt. Ilyen esetekben a vásárló nem élhet a reklamáció jogával.
Szintén nem reklamálható a termék, illetve annak egyes részeinek idővel történő természetes elhasználódása. A termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának, vagyis ilyen esetben nincs mód reklamációra.  
 
4. A reklamáció folyamata
A vásárló kinyomtatja a Reklamációs ívet (melyet ide kattintva tölthet le).
A vásárló személyesen, vagy valamely kézbesítő szolgálat igénybevételével saját költségére eljuttatja a terméket az adásvételi szerződés (számla) másolatával, és a kitöltött Reklamációs ívvel együtt az eladó címére: ANZEN, s.r.o., Štefánikova 490/199, 956 31 Krušovce, Szlovákia.
 
Amennyiben a Reklamációs ív hiányosan van kitöltve, illetve nem szerepel a küldeményben a vásárlást illetve az átvételt igazoló irat, az eladó telefonon, vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot a vevővel abból a célból, hogy a hiányzó dokumentumok illetve adatok pótlásra kerüljenek.
A postai küldemény feladásának esetében a vásárló köteles alaposan becsomagolni a küldeményt. Az eladó fenntartja a jogát arra, hogy ne vegye át a csomagot, amennyiben azt utánvétes fizetési igénnyel adták le.
Kicsomagolt kontaktlencsék reklamációja esetén fontos, hogy a kontaktlencse ne száradjon ki, mire az eladó kézhez kapja. Visszaküldés esetén a vásárló köteles a reklamált terméket védőfolyadékba, és ügyelni arra, hogy a lencsetároló tok szorosan le legyen zárva. A kicsomagolt kontaktlencse esetében, mely kiszáradva, védőfolyadék nélkül érkezik vissza, a reklamáció elutasításra kerül. A kontaktlencsék mellé a vásárló köteles mellékelni a reklamációs űrlapot és az optikus igazolását, akinél a lencse applikációjára sor került.
Csatos póthaj esetén a csomagolás eltávolítható a termék minőségének, színének ellenőrzése okán, azonban a rögzítéshez szükséges higiéniai szalag (gumi) eltávolítása már a védőfólia megbontását jelenti, így a termék higiéniai okokból nem megreklamálható.
A reklamáció befogadása után a vásárló értesítve lesz a Reklamációs ívben megadott elektronikus postafiókján (email címén).
A vásárló igénylése szerint az eladó kicseréli a terméket, vagy visszaszolgáltatja annak árát.
A vásárlás teljes összege átutalásra kerül a vevő a Reklamációs ívben feltüntetett számlaszámára a teljes kitöltött Reklamációs ív, a fentiekben említett dokumentumok és a reklamált termék átvételét követő 14 napon belül.
Az eladónak a fentiekben ismertetett szabályzat szerint kötelessége rendezni az érvényes reklamációt legkésőbb 30 naptári nappal a reklamációt követően, amennyiben az eladó és a vásárló nem egyezett meg másban.  
 
5. Záró rendelkezések
Az eladó fenntartja a jogát arra, hogy bármikor módosítsa a reklamációs szabályzatot. Ezen változások attól a naptól érvényesek, amikortól a módosított szabályzat elérhető a HappyHairShopon.